Organizimi

Shkolla e mesme “Hajredin Fratari” perbehet nga 9 klasa:

3 klasa te Dhjeta.,3 te Njembedhjeta,3 te Dymbedhjeta.

Godina e shkolles permban:

 1. Laboratorin e Informatikes
 2. Laboratorin e Kimise
 3. Laboratorin Fizikes
 4. Laboratorin e Biologjise
 5. Palestren
 6. Biblioteken
Lendet qe frekuentojne nxenesit e kesaj shkolle:

Klasa e XII

 • Matematike e avancuar
 • Matematike
 • Letersi
 • Anglishte
 • Teknologji
 • Histori arti
 • Histori
 • Ekonomi
 • Edukim kultururor
 • Gjeografi
 • Shkenc
 • Kimi e thelluar
 • Teknologji e informacionit dhe komunikimit (me zgjedhje)
 • Financa ne duarte tuaja
 • Guida turistike

Klasa e XI

 • Arte
 • Anglishte
 • Letersi
 • Letersi e avancuar
 • Matematike
 • Kimi
 • Biologji
 • Fizike
 • Gjeografi
 • Histori
 • Eika e te ushqyerit
 • Psikologji
 • Qytetari
 • Aftesim per karrieren
 • Teknologji e informacionit dhe komunikimit (berthame)
 • Teknologji e informacionit dhe komunikimit (me zgjedhje)
Advertisements

%d bloggers like this: